Sekumpulan Doa sehari-hari bagi Umat Islam, Kristen, Hindu, Budha Sebelum Sesudah Kegiatan baik Latin maupun Tulisan Arab. Semoga menjadi Doa Mustajab.

Bacaan Doa Ibu ketika Melahirkan agar Anak Selamat


Doa mau Melahirkan Anak - Betapa bahagianya ketika salah satu keluarga mau melahirkan terlebih bagi ibu selalu berdoa akan kelahiran sang bayi baik laki-laki maupun perempuan.

doa melahirkan merupakan harapan setiap ibu ketika bayi asih dalam rahim maupun akan keluar begitu juga keluarga saling mendoakan agar selamat semuanya dan diberi keberkahan dan lancar melahirkan.
Doa-Mau-Melahirkan

Bacaan Doa agar mudah melahirkan Bahasa Arab dan Indonesia

ﺤﻨﺎ ﻭﻟﺪﺖ ﻤﺭﻴﻡ ﻭﻤﺭﻴﻡ ﻭﻟﺪﺖ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺨﺮﺝ ﺍﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻟﻮﺪ ﺒﻗﺪﺮﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺒﻮﺪ
“Hannaa Waladat Maryama Wa Maryama Waladat ‘Iisaa Ukhruj Ayyuhal Mauluudu Biqudrotil Malikil Ma’buudi “.
Artinya : “ Hana melahirkan Maryam, sedangkan Maryam telah melahirkan ‘Isa. Keluarlah (lahirlah) hai anak dengan sebab kekuasaan Raja (Allaah) yang disembah “.
Dibaca saat proses persalinan sebanyak-banyaknya oleh ibu yang akan melahirkan dan orang-orang yang hadir di saat persalinan.
 

Doa ini juga boleh diucapkan setiap menghadapi keadaan sulit atau gawat saat akan melahirkan bayi.

Hasbunallaahu wani'malwakiil álallahi tawakalnaa.

Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kepada Allah kami berserah diri. HR.Tirmizi dari Abi Said AlKhudri.
Demikian yang bisa kami sampaikan dari sekumpulan doa ibu akan melahirkan bayi semoga semalat semuanya dan berbahagialah keluarga sekalian dengan datangnya anak bar didunia.
Bacaan Doa Ibu ketika Melahirkan agar Anak Selamat
About
Bacaan Doa Ibu ketika Melahirkan agar Anak Selamat , kategori: Doa Hamil, Doa Ibu Hamil, Doa Maryam, Doa Wanita, Melahirkan - ditulis: at: . And has 0 comments
0 comments Add a comment
Bck
Cancel Reply
Copyright ©2016 Sekumpulan Doa
by All right reserved.